12 įtūžusių vyrų / 12 Angry Men (1957)

Pasibaigus teismui, dvylika prisiekusiųjų susirenka specialiame kambaryje, kad priimtų nuosprendį byloje, kur jaunuolis kaltinamas nužudęs tėvą. Įkalčiai ir liudininkų parodymai atrodo svarūs ir pirminiu balsavimu 11 prisiekusiųjų nusprendžia, kad jaunuolis kaltas, tuo abejoja tik prisiekusysis Nr. 8. Kadangi nuosprendžiui priimti reikia vienbalsio sprendimo, tarp prisiekusiųjų prasideda ginčai. Mėgindami atkurti liudininkų parodymus, jie atranda vis daugiau smulkmenų ir pradeda abejoti savo pačių pasirinkimu.