Filmas Pradžia (2018)

Neįprastos struktūros filmo centre – trys jaunuoliai, nerimastingais savo gyvenimo metais patiriantys pirmosios meilės audras. Kai daugelis aplink prisitaiko, filmo herojai laikosi savo principų ir kovoja už teisę mylėti ir būti laisvi. Kankinami romantinių santykių dilemų ir nepastovumo, jaunuoliai nebepaiso savo pačių gerovės ir pasiduoda savidestrukcijai – tarsi laikytųsi už uolos atbrailos virš bedugnės. Tai maištingas, intymus ir begalinės, už gyvenimą didesnės aistros kupinas filmas.

Vaidina: Noée Abita, Paul Ahmarani, Marc Beaupré