Ouija: Blogio pradas / Ouija: Origin of Evil (2016)

XX a. 7 deš. pabaiga Los Andžėle. Našlė mediumė Alice Zander (Elizabeth Reaser) užsiima mediumo seansais savo priemiesčio name, kartu su dviem dukromis, penkiolikmete Paulina (Annalise Basso) ir devynmete Doris (Lulu Wilson). Paulina pasiūlo savo motinai panaudoti Vidža lentelę seansams. Šiuo nauju daiktu Alice užmezga kontaktą su paslaptinga dvasia, vardu Marcus, kuris švelniai pasėda Doris. Kai motina gauta pranešimą apie turto išpirkimo teisės anuliavimą, Doris naudodamasi Vidža lentele susisiekia su Roger, jos buvusiu tėvu, kuris nurodo rūsyje paslėptų pinigų vietą. Sujaudinti netikėtai atrastais pinigais Zandersai kalbasi su Roger, naudodamiesi lentele ir džiūgaujant Alice. Tačiau Doris apsėdimas nieko gera nežada. Paulina bijos dėl sesers. Ji atranda Doris be klaidų lenkų kalba parašytą raštelį, nepaisant to, kad ji nemoka šios kalbos ir nunešą jį savo kunigui Tom (Henry Thomas), kad išverstų. Paulina grįžta į namus ir randa savo lėles sudarkytomis burnomis, bet Doris sako, kad jų tėvas tai padarė, kad nutildytų jų balsus. Sutrikęs dėl laiško jis apsilanko Vidža lentelės seansuose su Zandersais, apsimesdamas norintis susisiekti su mirusia žmona Gloria. Jis paaiškina Alice ir Paulinai, kad Doris nesikalbėjo su Gloria, bet ji vis kartojo jo mintis seanso metu. Jis atskleidė, kad Doris raštelis parašytas lenko, vardu Marcus, kuris buvo paimtas į nelaisvę Antrojo pasaulinio karo metais Dr. Fuller (John Prosky), chirurgas sadistas, atlikęs medicininius eksperimentus su juo namo rūsyje. Name besivaidenančios dvasios galėjo pamėgdžioti Roger atsaymus taip gerai, nes jie stebėjo Zandersų šeimą, jiems tik įsikėlus. Laupina graudas Mikey (Parker Mack) atvyksta į namus, kuriame Doris nuvilioja jį į rūsį. Kai stovi apačioje, ji šnabžda jam blogus linkėjimus į ausį. Jis pasikaria. Paulina įniršta, bet alice sugeba ją nuraminti ir sako jai surasti Doris. Jie ir kunigas Tom paima Vidža lentelę ir įmeta į krosnį, kad ji sudegtų. Sienoje jie randa likusius griaučius, todėl paaiškėja, kad jie gyvena tiesiog virš kapinių. Tėvas Tom atidengia kambarį, kuriame buvo vykdomi eksperimentai. Jis tampa apsėstu ir užpuola Alice ir Paulina. Jis trumpam atgauna protą, bet kad būtų nužudytas Doris. Paulina suvokia, kad norint sustabdyti Doris ir ją valdantį blogį, ji turi užsiūti jai burną, kaip buvo sudarkytos jos lėlės. Abi seserys grumiasi, bet Paulinai pavyksta užsiūti Doris burną, dėl ko ji miršta. Ji susijungia su tėvu. Paulina tampa apsėsta ir subado Alice. Kai ji kraujuoja Alice mato savo vyrą ir jauniausią dukrą kartu ir ji prisijungia prie jų po mirties. Paulina liko viena ir graudžiai verkia. Ji paguldoma į psichiatrinę ligoninę po motinos nužudymo. Apklausiama gydytojo, ji bando iškviesti savo seserį, kuri, vis dar apsėsta, šliaužia lubomis link jo.