Šventovė / Sanctum (2011)

Urvų tyrinėtojų ekspedicija tiria dar neištirtą, milžinišką povandeninį urvą. Netikėtai juos užlumpa tropinė audra, vanduo užlieja išėjimą iš urvo. Prasideda kova už išgyvenimą, komanda stengiasi rasti kitą išėjimą iš povandeninio urvo. Tyrinėtojai patenka į labai ekstremaliais situacijas. Ieškodami išsigelbėjimo ekspedicijos nariai žūsta vienas po kito, dėl savo klaidų, kurių urvas neatleidžia.